Felhasználási feltételek - p'ARToló

Felhasználási feltételek

Általános rész

A partolo.hu (a továbbiakban: Weboldal) célja, hogy a bevételüktől kiesett művészeket egyszerűen és gyorsan, az Intereneten keresztül anyagilag támogatni lehessen. A weboldalt Köves Petra egyéni vállalkozó (nyilvántartási szám: 52567124; adószám:69009394-1-41; a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

A Szolgáltató közvetlenül pénzt nem vesz át és utalást nem fogad, mindössze összeköti a bevételüktől kiesett művészeket és az őket támogatni kívánó személyeket, valamint üzemelteti a Weboldalt (a továbbiakban: Szolgáltatás). A Szolgáltatást a Szolgáltató ingyenesen, ellenszolgáltatás nélkül végzi.

A Szolgáltatás igénybevételének a Weboldalon való regisztrálás alapvető feltétele. A regisztráció során azáltal, hogy kipipálta az “Olvastam és elfogadom a Felhasználási Feltételekben foglaltakat”, Ön kijelenti, hogy a Felhasználási Feltételeket megismerte és azokat elfogadta. A regisztrációval a Szolgáltató és Ön között szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jön létre.

A támogatás folyamata

A regisztrációt követően a Weboldalon szereplő művészek adatlapján keresztül a Támogatás gombra kattintva van lehetősége támogatni a kiválasztott művészt. Ezt követően Weboldal átirányítja önt Barion vagy PayPal külső felületére, ahol a bankkártya adatokat és a támogatás összegét megadva a támogatás véglegesíthető.

A Szolgáltató fizetési és bankkártya adatokat nem kezel. A fizetés művelete teljes egészében a külső szolgáltató felületén történik. Miután a támogatást véglegesítette, a megadott összeget a külső szolgáltató átutalja a művész számára, amelynek tényéről Ön tájékoztatást kap a külső szolgáltatótól.

A Weboldalon keresztül több művészt is támogathat, valamint egy művészt érintő támogatás bármikor megismételhető.

Hivatkozások, Linkek

A Weboldalon keresztül elérhető bizonyos tartalmak, termékek és szolgáltatások harmadik féltől származó anyagokat is tartalmazhatnak, valamint harmadik fél webhelyeire is irányíthatnak, amelyekkel a Szolgáltató nem áll kapcsolatban. A Szolgáltató nem köteles harmadik személyek marketing anyagai vagy weboldalai tartalmának vagy hitelességének vizsgálatára, azokért felelősséget nem vállal.

Szerzői jogok

A Weboldal tartalma (pl. cikkek, illusztrációk, hanganyagok, szoftverek, a weboldal kialakítása, forráskódja, domain neve; továbbiakban együtt: „Adatok”) – ellenkező megjelölés hiányában – a Szolgáltató szellemi alkotásai, amelyek szerzői jogi, szabadalmi és védjegyoltalmi jogszabályok védelme alatt állnak, vagy a megfelelő jogosult tulajdonos engedélyével kerültek felhasználásra. A Weboldalon szereplő Adatok módosítása, átírása, újraközlése, előadása, nyilvános felhasználása, terjesztése, kereskedelmi célzatú felhasználása csak a Szolgáltató előzetes engedélyével lehetséges.

A Szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy Ön a saját, kizárólagos személyes használatára a Weboldal tartalmát, a saját eszközén tárolja, megossza, azt kinyomtassa és egyéb módon többszörözze.

Személyes adatok

A Szolgáltatás igénybevétele során Ön önként adatokat szolgáltat a Weboldalon keresztül a Szolgáltatónak. Az adatok beküldésével egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy azokon a Szolgáltató ellenérték nélküli felhasználási jogot szerezzen és saját belátása szerint – az Adatkezelési tájékoztató szabályainak keretei között – felhasználhassa, valamint kijelenti, hogy a beküldött anyag felhasználása nem sérti más személyek jogait. Az adatok megadása során Ön köteles helyes és a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatni.

A beküldött adatokat a Szolgáltató nem ellenőrzi, így semmilyen felelősséget nem vállal az információk helyességért. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármilyen információt bármikor, előzetes értesítés nélkül, saját belátása szerint szerkesszen vagy eltávolítson a Weboldalról.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó részletes tájékoztatót megtalálhatja az alábbi linken.

Szavatosság és felelősségkorlátozás

A Szolgáltató a Weboldalt a lehető legnagyobb gondossággal üzemelteti, mindazonáltal az ott szereplő információk csupán tájékoztató jellegűek.
A Szolgáltató – habár mindent megtesz ennek érdekében – nem garantálja, hogy a Szolgáltatás igénybevétele, a Weboldal használata folyamatos, azonnali, biztonságos vagy hibamentes. A jelen Felhasználó Feltételek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató bármikor, értesítés nélkül, határozatlan időre felfüggesztheti, vagy megszüntetheti a Szolgáltatást, vagy annak egy részét.

A Felhasználási Feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltatás igénybevétele kizárólag a saját felelősségére történik.
Figyelemmel arra, hogy az internet egy nyílt hálózat, a Szolgáltató kizár minden felelősséget az elektronikus formában továbbított üzenetek, információk megsemmisülése, késése, vagy bármely egyéb hibája tekintetében.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal hibájából, használhatatlanságából, rendszerhibából, nem megfelelő működésből, meghibásodásból eredő károkért.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Ön eszközének nem megfelelő védelméből származó rosszindulatú programok vagy vírusok által okozott támadások, víruskárok, adatlopás, adatvesztés vagy az adatok megváltoztatása következtében keletkező károkért.

A Szolgáltató minden felelősséget kizár az Ön által megadott adatok helytelensége, illetve valóságnak nem megfelelőségéből eredő károkért.
A Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig kizár minden felelősséget a Weboldal használatából közvetve vagy közvetlenül eredő mindennemű kárért, hátrányért és hibáért.