Impresszum - p'ARToló

Impresszum

Tisztelt Látogatónk!

Ön a Köves Petra egyéni vállalkozó (továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldalra látogatott. Kérjük, hogy a webhely használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a jogi nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat tartalmazza a webhely és a rajta szereplő valamennyi anyag használatának szabályait.

A webhelyet üzemeltető Szolgáltató részletes adatai:
Név: Köves Petra e.v.
Nyilvántartási szám: 52567124
Adószám: 9009394-1-41
E-mail elérhetőség: hello@partolo.hu

A webhely megnyitásával, valamint az oldalon való böngészéssel Ön elfogadja a webhely használatára vonatozó szabályokat. Ha Ön nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, kérjük, ne használja a webhelyet. A felhasználási feltételek nem ismerete nem mentesíti Önt a felelősség alól.

Ezeket a szabályokat a Szolgáltató is kötelezőnek ismeri el magára nézve. Tájékoztatjuk, hogy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználási feltételeket bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa, amely módosításokat és új feltételeket ugyanezen a honlapon teszi közzé. Kérjük, időnként olvassa el a jogi nyilatkozatot, hogy biztosan értesüljön az esetleges változásokról!

Adatkezelési Tájékoztató

Ön a honlap látogatásával egyidejűleg adatot is szolgáltat a Szolgáltató részére. Ez az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben a honlapon elhelyezett űrlapok kitöltésével történik. Tájékoztatjuk, hogy a webhelyen keresztül megadott személyes adatok (név, e-mail cím stb.) kezelése az adatvédelmi szabályokkal és az Adatkezelési Tájékoztatóval teljes összhangban történik. Mielőtt bárminemű adatot a rendelkezésünkre bocsát, kérjük, figyelmesen olvassa el az Adatkezelési Tájékoztatónkat. Az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza a honlap használata során keletkező sütikre vonatkozó információkat is.

Tartalom

A webhelyünket a lehető legnagyobb gondossággal üzemeltetjük, mindazonáltal az itt szereplő információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A Szolgáltató, bár megtesz minden tőle elvárhatót, nem tudja garantálni a honlapon elérhető tartalmak helyességét, naprakészségét, teljességét, pontosságát. Önmagukban a webhelyen elhelyezett információk nem szolgálhatnak semmilyen döntés vagy intézkedés alapjául.

Linkek

A webhely különböző kapcsolódási pontot (linket) is tartalmazhat, amely más szolgáltatók által üzemeltetett weboldalakra vezethetnek. Tájékoztatjuk, hogy más szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért, más weboldalakon elhelyezett információkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A linkek elhelyezése nem minősül az ott megjelenő információk és szolgáltatások támogatásának vagy ajánlásának.

Szerzői jogok

A weboldal tartalma (pl. cikkek, illusztrációk, hanganyagok, szoftverek, a weboldal kialakítása, forráskódja, domain neve; továbbiakban együtt: „Adatok”) – ellenkező megjelölés hiányában – a Szolgáltató szellemi alkotásai, amelyek szerzői jogi, szabadalmi és védjegyoltalmi jogszabályok védelme alatt állnak, vagy a megfelelő jogosult tulajdonos engedélyével kerültek felhasználásra. A webhelyen szereplő Adatok módosítása, átírása, újraközlése, előadása, nyilvános felhasználása, terjesztése, kereskedelmi célzatú felhasználása csak a Szolgáltató előzetes engedélyével lehetséges. A

Szolgáltató kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül, jelen nyilatkozattal hozzájárul ahhoz, hogy magánszemély felhasználók saját, kizárólagos személyes használatukra a weboldal tartalmát, a saját eszközükön tárolják, megosszák, azt kinyomtassák, egyéb módon többszörözzék.

Felelősség korlátozása

Figyelemmel arra, hogy az internet egy nyílt hálózat, a Szolgáltató kizár minden felelősséget az elektronikus formában továbbított üzenetek, információk megsemmisülése, késése, vagy bármely egyéb hibája tekintetében.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a webhely hibájából, használhatatlanságából, rendszerhibából, nem megfelelő működésből, meghibásodásból eredő károkért.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Ön eszközének nem megfelelő védelméből származó rosszindulatú programok vagy vírusok által okozott támadások, víruskárok, adatlopás, adatvesztés vagy az adatok megváltoztatása következtében keletkező károkért.

A Szolgáltató minden felelősséget kizár az Ön által megadott adatok helytelensége, illetve valóságnak nem megfelelőségéből eredő károkért.

A Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig kizár minden felelősséget a webhely használatából közvetve vagy közvetlenül eredő mindennemű kárért, hátrányért és hibáért.

Megadott információk

Amennyiben önként adatot szolgáltat a Szolgáltatónak a weboldalon keresztül, az adatok beküldésével egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy azokon a Szolgáltató ellenérték nélküli felhasználási jogot szerezzen és saját belátása szerint – az Adatkezelési tájékoztató szabályainak keretei között – felhasználhassa, valamint kijelenti, hogy a beküldött anyag felhasználása nem sérti más személyek jogait. Az adatok megadása során Ön köteles helyes és a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatni.

A beküldött adatokat a Szolgáltató nem ellenőrzi, így semmilyen felelősséget nem vállal az információk helyességért. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármilyen információt bármikor, előzetes értesítés nélkül, saját belátása szerint szerkesszen vagy eltávolítson a webhelyről.